Back to top

Part time lương ngày Chỉ nhận nữ

Tab chính

Người tìm việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo >> XEM CHI TIẾT
Loading...
Loading...
1 post / 0 new
Ảnh của Thư Thư
Thành viên mới
Thư Thư
Tham gia: 08/07/2017 - 17:55
Part time lương ngày Chỉ nhận nữ

Công việc :Hát và bán bánh đậu.. kẹo kéo... ( 2 nguoi thay phiên người hát nguoi bán ở các quán ăn ...)không biết hát thì bán hàng vẫn được.
THOI GIAN LÀM :17gio đến 22gio30 or 16gio30 den 22 gio
LƯƠNG LIỀN CUỐI BUỔI : từ 130k đến 200k.
Thử việc 3 ngày vẫn có lương từ 80k đến 100k
Bao lương thấp nhất là 80k có đi lam là có lương 
Khong tuyển học anh văn tuần 3 buổi..
Liên hệ 0963854582

Loading...

Viết bình luận