Back to top

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Tab chính

1 post / 0 new
Ảnh của admin
administrator
admin
Tham gia: 12/04/2017 - 16:57
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. CanthoMart.com cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của thành viên trên website của Sàn giao dịch TMĐT CanthoMart.com theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CanthoMart.com và quy định của pháp luật Việt Nam. 
2. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

a. Mục đích thu thập thông tin: 
•    Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT CanthoMart.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà CanthoMart.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để CanthoMart.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

•    Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT CanthoMart.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:
Sàn giao dịch TMĐT CanthoMart.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
•    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
•    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT CanthoMart.com;
•    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
•    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
•    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại CanthoMart.com.
•    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT CanthoMart.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c. Thời gian lưu trữ thông tin: 
•    Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân  thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của CanthoMart.com.

d. Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng: 
•    Chỉ ban quản trị sàn GD TMĐT CanthoMart.com mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng,  hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
•    Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ CanthoMart
•    Địa chỉ: 117, Hồ Trung Thành, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 
•    Điện thoại:  0983.703.545   
•    E-mail: hotro@canthomart.com - Website: www.canthomart.com

f. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
•    Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu CanthoMart.com thực hiện việc này.
•    Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử CanthoMart.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, CanthoMart.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email : hotro@CanthoMart.com

g. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
•    Thông tin cá nhân của thành viên trên CanthoMart.com được CanthoMart.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CanthoMart.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
•    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
•    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, CanthoMart.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
•    Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của CanthoMart.com.
•    Ban quản lý CanthoMart.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý CanthoMart.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

h. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lien quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
•    Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo: CanthoMart.com sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại về trụ sở Công ty Cổ phần trực tuyến CanthoMart Việt Nam. CanthoMart.com sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.
•    Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, CanthoMart.comsẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

CanthoMart - Chợ mua bán, rao vặt, việc làm Cần Thơ